Oferty pracy 

Obecnie szukamy

Poszukujemy lekarzy wszystkich specjalizacji. Poniżej znajdą Państwo nasze aktualne oferty.
UWAGA - poszukiwani PSYCHIATRZY - szczegóły znajdziesz TUTAJ

Kogo szukamy

Poszukujemy lekarzy wszystkich specjalizacji oraz lekarzy w trakcie specjalizacji, jednak chętnie z kilkuletnim doświadczeniem praktycznym.
W Szwecji poszukiwani są lekarze wszystkich specjalizacji. Dużą grupą są lekarze rodzinni, także w trakcie specjalizacji - choć dłuższe doświadczenie jest naturalnie korzystniejsze w pracy w podstawowej opiece zdrowotnej (vårdcentral). Znaczną grupę ofert stanowią te dla lekarzy psychiatrów, neurologów czy radiologów, ale pojawiają się oferty dla właściwie wszystkich specjalizacji.

LEKARZE - aktualne oferty i regiony:

PSYCHIATRIA - Värmland - Karlstad, Jönköping, Göteborg, Blekinge
MEDYCYNA RODZINNA - Jönköping, Värmland, Kalmar, Blekinge
MEDYCYNA WEWNETRZNA I KARDIOLOGIA - Gävleborg
RADIOLOGIA - Östergötland, Värmland
GERIATRIA - Värmland
ANESTEZJOLOGIA - Göteborg
NEUROLOGIA - Gävleborg, Kronoberg, Blekinge
PULMONOLOGIA - Kronoberg
GASTROLOGIA - Kronoberg

W razie pytań zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z biurem Medena
mailowo: medena@medena.com.pl 
lub telefonicznie: +48 22 11 00 003 / +48 605 263 548.

 

W jaki sposób przebiega rekrutacja:

  • Rozpoczęcie rekrutacji - ETAP 1 APLIKACJA - CV
   Każdy lekarz/pielęgniarz zainteresowany pracą w Szwecji proszony jest o wypełnienie aplikacji (formularz www). Mając Państwa CV w naszej bazie danych możemy przedstawić potencjalnych kandydatów szwedzkim pracodawcom. Regularnie przesyłamy wstępne zapytania do pracodawców prezentując osoby zainteresowane wyjazdem. Medena Rek Polska zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje, spełniające wymagania szwedzkich pracodawców.
  • Dalsze kroki ETAP 2 WERYFIKACJA JĘZYKOWA I DOKUMENTY
   W razie zainteresowania strony szwedzkiej przechodzimy do dalszego etapu rekrutacji, w którym przeprowadzamy weryfikację językową oraz uzupełniamy o ewentualne dokumenty dotyczące pracy zawodowej (dyplomy, specjalizacje, referencje).
   Celem weryfikacji językowej jest informacja o predyspozycji językowej kandydatów. Testy służą określeniu poziomu i komunikatywności w języku, który byłby ewentualnym językiem odwoławczym. Ważny element to spotkanie z nauczycielem języka szwedzkiego. Może mieć formę lekcji w grupie bądź spotkania indywidualnego. Pozwala to nam na ocenę predyspozycji do nauki języka szwedzkiego w tak intensywnym wymiarze.
  • Kolejne kroki - ETAP 3 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA W SZWECJI
   Najważniejszą częścią procesu rekrutacyjnego jest indywidualna rozmowa z przedstawicielami szwedzkich pracodawców w miejscu zatrudnienia w Szwecji. Koszt wyjazdu pokrywany jest przez potencjalnego pracodawcę. Osoby zaproszone na wywiady zostaną o tym powiadomione bezzwłocznie telefonicznie i pocztą elektroniczną. Wyjazd zazwyczaj trwa 1-2 dni i pozwala kandydatom zapoznać się nie tylko z miejscem pracy oraz warunkami w proponowanej placówce, ale również zobaczyć miejscowość, okolicę oraz spędzić nieco czasu w ewentualnym miejscu nowej pracy i zamieszkania.
  • Finalnie - ETAP 4 PODPISANIE UMOWY i KURS JĘZYKOWY
   W razie obopólnej zgody na warunki zatrudnienia podpisywane są umowy z szwedzkim pracodawcą (Uwaga! Oczywiście następuje to po okresie przeznaczonym na rozważenie oferty, zazwyczaj decyzja ma miejsce po kilku dniach od wyjazdu). Sejmiki Samorządowe w Szwecji gwarantują zatrudnienie w określonej placówce medycznej w Szwecji. Warunkiem jest uzyskanie prawa wykonywania zawodu w Szwecji. Od 15 kwietnia 2016 roku do uzyskania prawa wykonywania zawodu konieczne jest udokumentowanie znajomości języka szwedzkiego. Nasze szkolenie przygotowuje do wymaganego poziomu. W szkoleniu uczestniczą osoby, które podpisały już umowy ze szwedzkimi pracodawcami.